สพป.นครราชสีมา เขต 6 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. โดยมี ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 , ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา และ ดร.พิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ในการมาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ของนายแสน กังประโคน และนายบุญธรรม ยมนัตถ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ณ ห้องประชุมปุณฑริก สพป.นครราชสีมา เขต 6 (หลังเดิม)