สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๒

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นางวรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จังหวัดตราด