สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สนับสนุนกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนด่านสิงขร

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนด่านสิงขร โดยมี ดร.วรลักษณ์ จันทร์ผา รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใกล้เคียง คณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชาวบ้านในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมให้การต้อนรับประธานในพิธีและร่วมชมนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน กว่า 500 คน ณ โรงเรียนด่านสิงขร อำเภอเมือง ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมเปิดเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนด่านสิงขร มีจุดมุ่งหมายให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปเยี่ยมเยือน เข้าไปดูและชมการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ผลงานนักเรียน ครู และภูมิปัญญาชุมชน เพื่อสื่อถึงศักยภาพความพร้อมของคณะครูในโรงเรีี่ยนให้ประชาชนในชุมชน และบุคคลภายนอกพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้เยาวชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ และสนใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ และได้ศึกษาหาความรู้ต่างๆ จากประสบการณ์ตรง จากกิจกรรมกลุ่มสาระวิชาต่างๆจากนิทรรศการซึ่งมีมากกว่า 20 รายการ การบริหารการดำเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนด่านสิงขร ที่นำโดย นางทัศนีย์ พรมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสิงขร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิถีชุมชน และการมีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาและชุมชน กับองค์กรต่างๆภายในพื้นที่ และผู้ปกครองให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและชุมชนในพื้นที่มาโดยตลอด

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่