สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เนื่องในโอกาสการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2564 โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน ประชาชนชาวหนองคาย ประกอบพิธีสักการะศาลหลักเมือง บวงสรวงพระบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และสักการะอนุสาวรีย์ปราบฮ่อองค์เดิม พร้อมกับประกอบพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ปราบฮ่อองค์ปัจจุบัน บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย