มหาทานบารมี ประเพณี บุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2564 ครั้งที่ 31

วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. น. นายพรมมา พันธภิบาล ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางศุภวรรณ อดกลั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่กาiศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมถวายยอดต้นกัณฑ์หลอน จำนวน 21,999 บาท ในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2564 ครั้งที่ 31 โดยการจัดงานในปี 2564 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญกับสำนักงานเขตพื้นที่กาiศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดในครั้งนี้