ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.15 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต หลังจากนั้นได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งในวันนี้มีบุคลากรบางส่วนไปราชการก็ขอให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนเองตามภารกิจงาน