สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 4 มีนาคม 2564   ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอำเภอลำสนธิ ได้แก่ รร.บ้านท่าเยี่ยม รร.บ้านด่านไทยล้อม รร.บ้านปรางค์น้อย และ รร.บ้านเหวตาบัว เพื่อติดตามการบริหารการจัดการของผอ.โรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนของคณะครู รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น พร้อมเน้นย้ำให้ครูกวดขันและเอาใจใส่นักเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผลการเรียนในทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ดียิ่งๆขึ้น พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรในทุกโรงเรียนดังกล่าวด้วย