สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ได้แสดงเจตจำนงว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล