รองเลขา กพฐ. ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.) ณ หมู่บ้านวนาไพร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.) โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการทำค่ายเยาวชนฟื้นป่าน่าน รุ่นที่ 2 ตามโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.) ในการนี้ นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หมู่บ้านวนาไพร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน