สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนางานวิชาการ

วันที่ 5 มีนาคม  2564  เวลา 09.00 น  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมประธานชมรมวิชาการ ครั้งที่ 1/2564  ซึ่งการประชุมเพื่อให้โครงการวิชาการ  เป็นเครื่องมือหลักและโครงการหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ยั่งยืนต่อไป  รวมทั้งเตรียมการจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน   ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2