ผอ.สพป.นฐ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/กำกับ ติดตามโรงเรียนในสังกัด

วันที่  8  มีนาคม 2564 นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนวัดสามควายเผือก  โดยมีนายนายชัยณรงค์ ยงยิ่งเชาว์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามควายเผือก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ    ในโอกาสนี้        ผอ.เขตได้ตรวจเยี่ยมสร้างความตระหนักและรับรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พร้อมทั้งให้กำลังใจ  คำแนะนำให้กับผู้บริหาร คณะครู  และเน้นย้ำ การดูแลนักเรียน การจัดการเรียนการสอน   ความปลอดภัยของนักเรียน  และการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ สคบ.นครปฐม กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด     #การ์ดไม่ตก  #โรงเรียนวัดสามควายเผือก