สพป.นครราชสีมา เขต 6 จัดกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 จัดกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติโดยนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ เพื่อแสดง ออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสังคม พระไตรยะ
Latest posts by นายสังคม พระไตรยะ (see all)