ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมโครงการประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2 มอบหมายให้นางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนิตย์ ทองเพชรศรี ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 กล่าวรายงานโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูผู้สอนที่รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในอำเภอพุนพิน จำนวน 38 โรงเรียน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)