สพม.แพร่ ร่วมกับ สพม.น่าน จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.บัณฑิต ศรีพุทธธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ, นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1, นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ในการมาเยี่ยมชมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน กำหนดจัดขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการนำเสนอ Best Practice ของสหวิทยาเขตในจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน รวม 6 สหวิทยาเขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระหว่างสหวิทยาเขต ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ซึ่งนำโดยท่าน ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.นครสวรรค์ มาเยี่ยมชมผลงานของสหวิทยาเขตในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่