สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วย นายดนัย เส้งสีแดง นายนายนุกูล ชูนุ้ย นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำขอดุอาร์ และพบปะ พูดคุย กับบุคลากรในสำนักงานฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂