++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานผอ.สถานศึกษากลุ่มขุนยวม-แม่เงา รอบครึ่งปีแรก +++

<<<<วันอังคาร  ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงพื้นที่ไปประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา  จำนวน 8  คน ของกลุ่มเครือข่ายขุนยวม-แม่เงา  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน   โดยมีนายสุรชาติ การสอาด รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานกรรมการ ผอ.ปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน, ผอ.สุภาสิริ  มณีธร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและนางนงคราญ  บัวระหงษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ   ณ ห้องประชุม โรงเรียนขุนยวม// นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพข่าว  / ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน