สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม,/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก นำโดย นางสุภาวดี สายรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก พร้อมด้วยคณะ จำนวน 16 คน เดินทางมาศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามภาระงานที่รับผิดชอบ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการPLC เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีนางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะให้การแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3