สพฐ. ประกาศเจตจำนงสุจริต มุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ บริเวณสวนวันครู อาคาร สพฐ. 1 กระ … อ่านเพิ่มเติม สพฐ. ประกาศเจตจำนงสุจริต มุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล