สพป.นภ.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานในสังกัด จัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยนายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.นภ.2 นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 และนายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ.นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สพป.นภ.2 ได้มีการมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดภาพถ่าย ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากนั้น ศูนย์เครือข่ายแต่ละศูนย์ ได้มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการสำนักงานเขต สวยงามและน่าอยู่ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนปรับภูมิทัศน์ ให้สวยงามน่าอยู่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ภาพ/ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติม >>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1540579122999771