สพป.ชลบุรี เขต 3 : การประชุมคณะกรรมการชี้แจงการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดย นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 นายศิวะ ทาทราย นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชี้แจงการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการชี้แจงถึงรายละเอียด และวิธีการดำเนินการที่ถูกต้องให้แก่คณะกรรมการดำเนินการทดสอบฯ (O-NET) ได้ปฎิบัติอย่างถูกต้องตามหลักและวิธีการที่ทาง สทศ. ได้กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

https://youtu.be/DEd1l-RTFkA

https://youtu.be/5qiJC7bjRxs