สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM)

วันที่ 10  มีนาคม  2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2 มอบหมายให้นางสาวบุบผา พรมหลง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยครูผู้สอนในสังกัด ร่วมกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการเดินทางและความสำเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย รับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินโครงการ รวมทั้งได้มีแนวคิดต่อยอดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีและทรงร่วมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนระดับปฐมวัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รวมทั้งสิ้น 22 คนเข้าร่วมกิจกรรม ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2