สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ชั้นประโยค 1 – 2 และชั้นประโยค ป.ธ. 3, 4, 5 ณ วัดธรรมามูล วรวิหาร ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท