สพป.ชลบุรี เขต 3 : การลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนและครู” (Launch of English Volunteer Teaching Project : Collaboration between SchaefflerManufacturing ,Thailand , Co.,Ltd and Banhubbon School

 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานการลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนและครู” (Launch of English Volunteer Teaching Project : Collaboration between Schaeffler Manufacturing ,Thailand , Co.,Ltd and Banhubbon School) ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านหุบบอน และบริษัทแชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านหุบบอน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุน งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ (Banhubbon Self-Access Learning Centre) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน และชุมชน ในการร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ตามนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบบอน ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติ Mr. Micah Shepard ผู้บริหารบริษัทแชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดและทีมงาน โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา ๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ๒ (WHA CIE2) ผู้แทนผู้ปกครอง และนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ภาพ :นางสาวกนิษฐา ศิริโฉม , นางสาวดรรชนี คงช่วย

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ http://www.pr.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2811.html