สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.สมเพชร มัชปะโม , นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) เพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางและความสำเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีและยังทรงร่วมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1