++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปี 2564 ++

<< วันพฤหัสบดี  ที่ 11  เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองยศ  ปันศิริ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจหรือผู้แทน,ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ  ห้องประชุมหน้าห้องรองผู้อำนวยการ  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1/ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน