ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและเป็นผู้แทนภาคการศึกษากล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วย ดร. ชัชวาล อาราษฏร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นผู้แทนภาคการศึกษากล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์