สพป.ระยอง เขต 1 มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีศรีระยองและรางวัลครูดีศรีบ้านค่าย แก่ผู้บริหารและข้าราชการครู

          วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.  กลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย  จัดพิธีมอบเกียรติบัตรในงานวันครูปี 2564 โดยมี นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบ และมีนายสุพิษ ศิริบุตร รองผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วยนางนิสรา สิมพรักษ์ นายจิตรกร มาแก้ว ศึกษานิเทศก์สพป.ระยอง เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีศรีระยองและรางวัลครูดีศรีบ้านค่าย แก่ผู้บริหารและข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเอสซีจี โรงเรียนวัดตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง