สพฐ.ประชุมคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่  3/2564 ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริการระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม โดยมีวาระการปะชุมที่น่าสนใจ เช่น โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  การรายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือนและแผนการดำเนินงานทั่วไป  การดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564  และการรวมสถานศึกษา เป็นต้น

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน