สพป.นภ.2 ประชุมชี้แจงข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยมี นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมี นายประภาส พลไชย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาวลักษมี  สามิตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นวิทยากรในการชี้แจงข้อเสนอโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติม>>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1542820626108954