“ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาในอนาคต”

วันที่  13  มีนาคม  2564  ณ  ห้องประชุมช้างเผือก  ชั้น 3  อาคาร 41  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ดร.กวินทร์เกีรยติ  นนธ์พละ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติบรรยายพิเศษ  “เรื่องทิศทางการบริหารจัดการศึกษาในอนาคต” ซึ่งจัด โดย  คณะครุศาสตร์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  มีผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้