ศูนย์สอบ O-NET สพป.อุดรธานี เขต 2 สนามสอบสีขาว

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้บริหารจัดการสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 สนามสอบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 สนามสอบ โดย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบนโยบายให้ สนามสอบโอเน็ตสีขาว มีความโปร่งใส มีคุณภาพ และคุณธรรมในการจัดสอบทุกขั้นตอน