สพป.หนองคาย เขต 1 ผอ.สพร.สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดอำเภอโพธิ์ตาก อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอท่าบ่อ

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดอำเภอโพธิ์ตาก อำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เป็นศูนย์สนามสอบได้แก่ศูนย์โรงเรียนอาโอยาม่า 2  ศูนย์โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่และศูนย์โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  สำหรับการทดสอบในครั้งนี้ สนามสอบทุกสนามได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) อย่างเคร่งครัด