ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กรรมการ ประจำสนามสอบ O-NET

  วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี  นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสระแก้ว เขต 1 และทีมศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กรรมการ ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 , ม.3 ตลอดจนนักเรียนผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบ  ทั้ง 5 อำเภอ