สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย”

ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 เกียรติบัตรรางวัลชมเชย โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ได้แก่ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์   โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 จำนวน 3 โรงเรียน และได้รางวัลโล่ดีเด่น และเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ดังนี้   โรงเรียนถ้ำพริก ได้รับโล่รางวัลดีเด่น รับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน    โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน  ได้รับโล่รางวัลดีเด่นรับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย     มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น