สพป.ลพบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบ : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

วันที่ 13-14 มีนาคม 2564  ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ นายประยงค์ สารภูมิ นางฐิติพร เขมกรรม รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการดำเนินการสอบ : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบ สพป.ลพบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบ : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  ในระดับป.6 และ ม.3 โดยการจัดสอบดังกล่าว สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้จัดศูนย์สอบกระจายไปตามจุดสำคัญซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดในเขตความรับผิดชอบ 7 อำเภอ ทั้งนี้ได้ยึดแนวทางที่เป็นมาตรฐานตามที่ สทศ.กำหนดให้อย่างเคร่งครัดเพื่อความถูกต้องทุกประการ