สพป.ลพบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 16 มีนาคม 2564  ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ  นางฐิติพร  เข็มกรรม รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ (Reading test)  ดำเนินการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading test) โดยการจัดสอบดังกล่าวได้ดำเนินการตามแนวทาง ที่เป็นมาตรฐานที่ สพฐ.กำหนดให้ทุกประการ