ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าพัฒนาการศึกษาทั่วไทย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าพัฒนาการศึกษาทั่วไทย เพื่อรับนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ