ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นำเสนอการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา KORAT MODEL หลานย่าสร้างได้ด้วยมือเรา

วันจันทร์ที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๔  ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    นำเสนอการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดนครราชสีมา  KORAT  MODEL    หลานย่าสร้างได้ด้วยมือเรา   ในการประชุมบูรณาการด้านการศึกษา  เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย    โดยมี 
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานฯ   ณ  ประชุมคุรุสภา    กระทรวงศึกษาธิการ