กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 7อัตรา รายละเอียดดังไฟล์แนบ