ศูนย์ฉก.ชน.สพม.กำแพงเพชร นำเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สืบเนื่องมาจากบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย ศูนย์ฉก.ชน.สพม.กำแพงเพชร ได้เดินทางนำเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท มอบให้กับ นางสาวเพ็ญนภา วิจิตรภาพชั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และครอบครัวในเบื้องต้น สืบเนื่องมาจากบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย เมื่อ 14 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรบ้านพัก

ภาพ – ข่าว นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ