ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศ รร.หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายทวีศักด์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิทศฯ นางสุกัญญา บางพาน ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา นายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ และนางสาวสุดารัตน์ ไชยศิลป์ พนักงานราชการ ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ให้คำปรึกษา และร่วมวางแผนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ โดยมีนายปุถุชน บุดดาหวัง และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น