สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ.เทพสถิต

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมี น.ส.สมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงาน เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้แก่ คณะกรรมการฯ พร้อมรับเอกสารในการดำเนินการสอบ ตามข้อมูลนักเรียน ที่สถานศึกษานำเข้าในระบบ NT Access จำนวน 185 โรงเรียน มีนักเรียนรวมทั้งหมด 2,641 คน เป็นเด็กปกติ 2,485 คน เป็นเด็กพิเศษ 157 คน โดยมีนายสายทอง แตงทิพย์ และคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากร ให้การแนะนำ ซึ่งได้จัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการฯ อ.เทพสถิต ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ