สพป ลพบุรี เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 16 มีนาคม 2564  ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ (Reading test) ที่สนามสอบ รร.บ้านวังก้านเหลือง รร.บ้านมะกอกหวาน   อ.ชัยบาดาล  โดยการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนดให้ทุกประการ ขอให้กำลังใจคณะกรรมการใจทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้