สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล)

      วันที่ 16 มีนาคม  2564  เวลา 13.30 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะทำงานรับฟังคำชี้แจงสร้างความเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2