สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการ ผ่านระบบ Video Conference

วันนี้ (18 มีนาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายสนิท แย้มเกษร รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-saraban) ระหว่าง สพฐ.และ สพท.ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.(DOC) เพื่อให้การดำเนินงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-saraban)ด้านการรับ-ส่งเอกสาร มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน