สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–saraban)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–saraban) ระหว่าง สพฐ.และสพท. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่