ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานตามนโยบาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 “โรงเรียนน่าดู ครูพากเพียร นักเรียนมีคุณภาพ”

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานตามนโยบาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 “โรงเรียนน่าดู ครูพากเพียร นักเรียนมีคุณภาพ” พร้อมพบปะให้กำลังใจคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก โรงเรียนบ้านนากระตึบ โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด โรงเรียนกุดสระวิทยา