สพป.ชัยนาท วมรับฟังแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ผ่านระบบ Conference

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกมล เสาวภาคสุข รอง ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย นางธัญวรัตน์ พุฒแย้ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการในสำนักงาน ร่วมรับฟังแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ผ่านระบบ Conference เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการระหว่าง สพฐ. และ สพท. เป็นไปด้วยความราบรื่น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม