สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมี นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)