สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบวาตภัย

วันที่ 22 มีนาคม 2564

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเหตุวาตภัย  ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  จ.บุรีรัมย์   จากการตรวจสอบพบหลังคาอาคารเรียนเสียหาย  โดยได้ให้กำลังใจพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะครูและนักเรียน  เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป